Процедури

Процедура № 3424 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 01.10.2019
Втора дата
Начална цена 10,094.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на добита и рампирана на временен склад дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1915-1
Дървесен вид бб, чб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 206 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 206 куб.м.