Процедури

Процедура № 3427 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 03.09.2019
Втора дата
Начална цена 4,755.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1966

Данни за дървесината

Обект/и № 1966
Дървесен вид бл,цр
Едра 7 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 84 куб.м.
За огрев 118 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 209 куб.м.