Процедури

Процедура № 3438 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 04.10.2019
Втора дата
Начална цена 10,659.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.10.2019 г. за Обект № 1967.

Данни за дървесината

Обект/и № 1967
Дървесен вид бл,кдб,цр
Едра 8 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 214 куб.м.
За огрев 239 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 461 куб.м.