Процедури

Процедура № 3439 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 04.10.2019
Втора дата
Начална цена 23,774.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.10.2019 г. за Обект № 1968.

Данни за дървесината

Обект/и № 1968
Дървесен вид бл,здб,цр,кгбр,мжд
Едра 81 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 32 куб.м.
Технологична 438 куб.м.
За огрев 490 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1009 куб.м.