Процедури

Процедура № 3442 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 09.10.2019
Втора дата
Начална цена 33,464.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 19-20А
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 508 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 508 куб.м.