Процедури

Процедура № 3443 на ДГС Сливен

Процедура № 3443 на ДГС Сливен от 09.10.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 09.10.2019
Втора дата
Начална цена 62,642.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1966
Дървесен вид широколистна
Едра 35 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 879 куб.м.
За огрев 587 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1542 куб.м.