Процедури

Процедура № 3449 на ДГС Сливен

Процедура № 3449 на ДГС Сливен от 16.10.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 16.10.2019
Втора дата
Начална цена 18,664.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във вр. с правното предписание на чл.38от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1967
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 289 куб.м.
За огрев 183 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 472 куб.м.