Процедури

Процедура № 3451 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 11.10.2019
Втора дата
Начална цена 1,980.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели

Данни за дървесината

Обект/и № 194154
Дървесен вид здб
Едра 21 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 21 куб.м.