Процедури

Процедура № 3470 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 21.10.2019
Втора дата
Начална цена 10,766.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 3-1 стопанисвани на от ТП " ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 3-1
Дървесен вид здб
Едра 75 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 29 куб.м.
Всичко 107 куб.м.