Процедури

Процедура № 3481 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 25.10.2019
Втора дата
Начална цена 16,638.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1966 на 25.10.2019 год. - ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1966
Дървесен вид бк,гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 176 куб.м.
За огрев 178 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 354 куб.м.