Процедури

Процедура № 3490 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 29.10.2019
Втора дата
Начална цена 66,675.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 1965 на 29.10.2019 г. от ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1965
Дървесен вид бк,гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 125 куб.м.
За огрев 1124 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1249 куб.м.