Процедури

Процедура № 3501 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 05.11.2019
Втора дата
Начална цена 66,151.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и № 1965А и 1966А
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 35 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 975 куб.м.
За огрев 612 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1663 куб.м.