Процедури

Процедура № 3504 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 04.11.2019
Втора дата
Начална цена 84,124.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1968 на 04.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1968
Дървесен вид чб, бб,
Едра 218 куб.м.
Средна 967 куб.м.
Дребна 31 куб.м.
Технологична 237 куб.м.
За огрев 240 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1693 куб.м.