Процедури

Процедура № 3529 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 15.11.2019
Втора дата
Начална цена 35,154.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1972 и №1973 на 15.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1972, 1973
Дървесен вид здб, гбр, трп, чб, бк
Едра 10 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 368 куб.м.
За огрев 365 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 750 куб.м.