Процедури

Процедура № 3532 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 15.11.2019
Втора дата
Начална цена 27,418.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 1974 на 15.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1974
Дървесен вид гбр,бк,здб
Едра 11 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 123 куб.м.
За огрев 405 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 569 куб.м.