Процедури

Процедура № 3542 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 17,192.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2002.

Данни за дървесината

Обект/и № 2002
Дървесен вид тп
Едра 554 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 36 куб.м.
Технологична 65 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 629 куб.м.