Процедури

Процедура № 3543 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 32,390.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2003.

Данни за дървесината

Обект/и № 2003
Дървесен вид здб,бл,цр,кгбр
Едра 71 куб.м.
Средна 127 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
Технологична 551 куб.м.
За огрев 603 куб.м.
ОЗМ 143 куб.м.
Всичко 1368 куб.м.