Процедури

Процедура № 3544 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 32,956.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2004.

Данни за дървесината

Обект/и № 2004
Дървесен вид цр,бл,здб,гбр,избк и др.
Едра 16 куб.м.
Средна 563 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
Технологична 918 куб.м.
За огрев 494 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1428 куб.м.