Процедури

Процедура № 3545 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 49,332.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2005.

Данни за дървесината

Обект/и № 2005
Дървесен вид бл,цр,гбр,избк,кдб и др.
Едра 16 куб.м.
Средна 714 куб.м.
Дребна 128 куб.м.
Технологична 1331 куб.м.
За огрев 793 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2140 куб.м.