Процедури

Процедура № 3546 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 32,120.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2006.

Данни за дървесината

Обект/и № 2006
Дървесен вид бл,цр,кгбр
Едра 22 куб.м.
Средна 124 куб.м.
Дребна 56 куб.м.
Технологична 676 куб.м.
За огрев 754 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1452 куб.м.