Процедури

Процедура № 3547 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 38,482.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2007.

Данни за дървесината

Обект/и № 2007
Дървесен вид цр,бл,здб,срлп и др.
Едра 17 куб.м.
Средна 454 куб.м.
Дребна 110 куб.м.
Технологична 1014 куб.м.
За огрев 712 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1743 куб.м.