Процедури

Процедура № 3549 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 38,487.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2009.

Данни за дървесината

Обект/и № 2009
Дървесен вид избк,цр,бл,гбр,мжд
Едра 34 куб.м.
Средна 168 куб.м.
Дребна 53 куб.м.
Технологична 770 куб.м.
За огрев 859 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1663 куб.м.