Процедури

Процедура № 3550 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 41,542.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2010.

Данни за дървесината

Обект/и № 2010
Дървесен вид здб,бл,избк,цр,гбр
Едра 153 куб.м.
Средна 155 куб.м.
Дребна 55 куб.м.
Технологична 717 куб.м.
За огрев 757 куб.м.
ОЗМ 58 куб.м.
Всичко 1685 куб.м.