Процедури

Процедура № 3551 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 34,725.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2011.

Данни за дървесината

Обект/и № 2011
Дървесен вид избк,гбр,ак,здб
Едра 4 куб.м.
Средна 148 куб.м.
Дребна 186 куб.м.
Технологична 567 куб.м.
За огрев 971 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1542 куб.м.