Процедури

Процедура № 3552 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 109,042.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2012.

Данни за дървесината

Обект/и № 2012
Дървесен вид здб,избк,гбр,бл, и др.
Едра 213 куб.м.
Средна 694 куб.м.
Дребна 140 куб.м.
Технологична 2073 куб.м.
За огрев 1925 куб.м.
ОЗМ 411 куб.м.
Всичко 4622 куб.м.