Процедури

Процедура № 3553 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 40,024.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2014.

Данни за дървесината

Обект/и № 2014
Дървесен вид чб,здб,бл,цр,кгбр и др.
Едра 40 куб.м.
Средна 155 куб.м.
Дребна 44 куб.м.
Технологична 735 куб.м.
За огрев 834 куб.м.
ОЗМ 105 куб.м.
Всичко 1714 куб.м.