Процедури

Процедура № 3554 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 18,653.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2022.

Данни за дървесината

Обект/и № 2022
Дървесен вид бл,цр,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 168 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
Технологична 437 куб.м.
За огрев 374 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 811 куб.м.