Процедури

Процедура № 3555 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 31,419.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2023.

Данни за дървесината

Обект/и № 2023
Дървесен вид чб,бб,срлп,цр,бл,чдб,мжд
Едра 172 куб.м.
Средна 103 куб.м.
Дребна 53 куб.м.
Технологична 504 куб.м.
За огрев 539 куб.м.
ОЗМ 108 куб.м.
Всичко 1323 куб.м.