Процедури

Процедура № 3556 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 33,739.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2024.

Данни за дървесината

Обект/и № 2024
Дървесен вид цр,бл,здб,кгбр,кдб и др.
Едра 118 куб.м.
Средна 323 куб.м.
Дребна 54 куб.м.
Технологична 741 куб.м.
За огрев 572 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1431 куб.м.