Процедури

Процедура № 3557 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 28,107.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2025.

Данни за дървесината

Обект/и № 2025
Дървесен вид избк,здб,бл,кгбр,гбр
Едра 121 куб.м.
Средна 79 куб.м.
Дребна 29 куб.м.
Технологична 463 куб.м.
За огрев 575 куб.м.
ОЗМ 44 куб.м.
Всичко 1203 куб.м.