Процедури

Процедура № 3558 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 144,696.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2001-за местни търговци.

Данни за дървесината

Обект/и № 2001
Дървесен вид бл,здб,цр,избк,гбр и др.
Едра 759 куб.м.
Средна 279 куб.м.
Дребна 177 куб.м.
Технологична 2036 куб.м.
За огрев 2444 куб.м.
ОЗМ 444 куб.м.
Всичко 5683 куб.м.