Процедури

Процедура № 3559 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 129,371.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2013 - за местни търговци.

Данни за дървесината

Обект/и № 2013
Дървесен вид цр,бл,чдб,срлп,кгбр и др.
Едра 29 куб.м.
Средна 1280 куб.м.
Дребна 327 куб.м.
Технологична 3067 куб.м.
За огрев 2520 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5616 куб.м.