Процедури

Процедура № 3562 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 13.11.2019
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Пазарни консултации
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Пазарни консултации
Предмет „Възобновяване на гори, пострадали от пожари, болести и вредители в териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие Сливен, на територията на териториално поделение ДГС "Тунджа", териториално поделение ДГС "Стара Загора", териториално поделение ДГС "Хасково"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.