Процедури

Процедура № 3566 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 22.11.2019
Втора дата
Начална цена 96,413.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1970А
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 41 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
Технологична 1172 куб.м.
За огрев 777 куб.м.
ОЗМ 600 куб.м.
Всичко 2622 куб.м.