Процедури

Процедура № 3568 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 22.11.2019
Втора дата
Начална цена 217,238.44 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на дейностите добив на дървесина от обекти в горски територии държавна собственост

Данни за дървесината

Обект/и № 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Дървесен вид изгор, бл, избк, цр, трп, мждр, чб, бб
Едра 3026 куб.м.
Средна 1254 куб.м.
Дребна 216 куб.м.
Технологична 1727 куб.м.
За огрев 1551 куб.м.
ОЗМ 770 куб.м.
Всичко 8544 куб.м.