Процедури

Процедура № 3569 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 22.11.2019
Втора дата
Начална цена 661,986.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 2001-1, 2002-1, 2003-1, 2004-1, 2005-1, 2006-1
Дървесен вид изгор, бл, избк, цр, трп, мждр, чб, бб, здгл
Едра 2664 куб.м.
Средна 1951 куб.м.
Дребна 216 куб.м.
Технологична 1627 куб.м.
За огрев 951 куб.м.
ОЗМ 770 куб.м.
Всичко 8179 куб.м.