Процедури

Процедура № 3572 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 22.11.2019
Втора дата
Начална цена 55,329.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в търг с явно наддавене за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №1931 и №1932
Дървесен вид бук,гбр,яв,здб,брз,трп,мждр,срлп,бб,чб,здгл
Едра 177 куб.м.
Средна 202 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 426 куб.м.
За огрев 442 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Всичко 1270 куб.м.