Процедури

Процедура № 3577 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 02.12.2019
Втора дата
Начална цена 1,350.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация относно провеждане на Открит конкурс на 02,12,2019г. за извършване на услугите"товарене,транспортиране,разтоварване,нарязване"на добита дървесина до административната сграда на РДПБЗН-Бургас,поделение гр.Айтос.

Данни за дървесината

Обект/и № 0
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 45 куб.м.