Процедури

Процедура № 3582 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 26.11.2019
Втора дата
Начална цена 5,170.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на добита на склад дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №1903-4
Дървесен вид бб,чб
Едра 52 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 60 куб.м.