Процедури

Процедура № 3583 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 25.11.2019
Втора дата
Начална цена 347,237.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2002-1, № 2005-1, № 2012-1, № 2013-1, № 2015-1, № 2020-111 и № 2020-112, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2002-1; 2005-1; 2012-1; 2013-1; 2015-1; 2020-111 и 2020-112
Дървесен вид дб, избк, цр, трп, здгл, бб, чб
Едра 349 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2512 куб.м.
За огрев 1434 куб.м.
ОЗМ 115 куб.м.
Всичко 4418 куб.м.