Процедури

Процедура № 3587 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 27.11.2019
Втора дата
Начална цена 5,856.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193129 на 27.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 193129
Дървесен вид бк, гбр, трп
Едра 53 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 110 куб.м.
За огрев 57 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 240 куб.м.