Процедури

Процедура № 3588 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3588 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 27.11.2019
Втора дата
Начална цена 18,033.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193129 на 27.11.2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 193129
Дървесен вид бк, гбр, трп
Едра 53 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 110 куб.м.
За огрев 57 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 240 куб.м.