Процедури

Процедура № 3589 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3589 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 27.11.2019
Втора дата
Начална цена 20,210.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 27.11.2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 193160
Дървесен вид бб, чб, бк
Едра 151 куб.м.
Средна 82 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 233 куб.м.