Процедури

Процедура № 3596 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 29.11.2019
Втора дата
Начална цена 33,058.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 1919

Данни за дървесината

Обект/и № 1919
Дървесен вид здб,цр
Едра 82 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 498 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 683 куб.м.