Процедури

Процедура № 3597 на ДГС Сливен

Процедура № 3597 на ДГС Сливен от 29.11.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 29.11.2019
Втора дата
Начална цена 320,172.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 472 куб.м.
Средна 148 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 4876 куб.м.
За огрев 2574 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 8075 куб.м.