Процедури

Процедура № 3598 на ДГС Чирпан

Процедура № 3598 на ДГС Чирпан от 26.11.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 26.11.2019
Втора дата
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне без предварително обявление
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне без предварително обявление
Предмет „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.