Процедури

Процедура № 3600 на ДГС Айтос

Процедура № 3600 на ДГС Айтос от 02.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 02.12.2019
Втора дата
Начална цена 161,652.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 02.12.2019г. за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Айтос.

Данни за дървесината

Обект/и № 2001
Дървесен вид бл, здб
Едра 500 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 353 куб.м.
Всичко 853 куб.м.