Процедури

Процедура № 3606 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 02.12.2019
Втора дата
Начална цена 88,752.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206105, 206106 и 206107

Данни за дървесината

Обект/и № № 206105, 206106 и 206107
Дървесен вид чб, бб, бл, цр, кгбр
Едра 48 куб.м.
Средна 765 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
Технологична 1147 куб.м.
За огрев 109 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2112 куб.м.