Процедури

Процедура № 3610 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 05.12.2019
Втора дата
Начална цена 184,858.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Дървесен вид здб, блг, мдж, кгбр, пбрс, тп, ак
Едра 227 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 442 куб.м.
За огрев 3219 куб.м.
ОЗМ 144 куб.м.
Всичко 4036 куб.м.