Процедури

Процедура № 3611 на ДГС Сливен

Процедура № 3611 на ДГС Сливен от 05.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 05.12.2019
Втора дата
Начална цена 178,890.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2007 и 2008
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 101 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 2524 куб.м.
За огрев 1645 куб.м.
ОЗМ 200 куб.м.
Всичко 4495 куб.м.